Algemen leden vergadering
Maandag 19 maart is de ALV 2018. De agenda en de notulen van de vorige ALV worden binnenkort rondgestuurd.
Binnen het bestuur komen de functies van voorzitter en algemeen bestuurslid vacant. Heeft u interesse voor een bestuursfunctie dan kunt u zich melden bij één van de bestuursleden. Bij het bestuur kunt u ook vragen stellen en informatie inwinnen.
De penningmeester heeft aangegeven dat ze bereid is om haar rol als penningmeester voort te zetten.

Het bestuur


Aspirant leden en introducés
Aspirant leden en introducés mogen alleen onder begeleiding schieten op de baan. Op woensdagavond zijn begeleiders en/of trainers aanwezig om de aspirant leden te begeleiden/trainen.
Wilt u als introducé kennismaken met de schietsport of neemt u een introducé mee dan moet u een e-mail bericht sturen naar de secretaris van de vereniging om de introducé aan te melden.
Tijdens de wedstrijd weken is het niet mogelijk om een introducé mee te nemen. De banen zijn dan beschikbaar voor de leden om deel te nemen aan de competitie wedstrijden.

Het bestuur


Einduitslag competitie 2017.
De einduitslag van de competitie 2017 is op de website gepubliceerd. Het menu Competitie wordt zichtbaar NA inloggen op de website.

De beheerder


Menu Downloads.
Het menu “Nieuwsbrieven” is gewijzigd naar “Downloads”. Op de pagina Downloads staan documenten en formulieren in PDF formaat. Zoals ALV verslagen, nieuwsbrieven maar ook de bijlage C5 voor de verlofhouders.

De beheerder


Baancommandant.
Recentelijk zijn een aantal baancommandanten om diverse redenen gestopt. Heeft u interesse om baancommandant te zijn, stuur dan een e-mail naar het bestuur. Na de opleiding wordt u één of meerdere keren per maand ingeroosterd. Uiteraard kunt u zelf aangeven op welke middagen of avonden u beschikbaar bent.
De vereniging kan niet draaien zonder vrijwilligers, we hebben elkaar nodig om onze mooie hobby te kunnen blijven uitvoeren.

Het bestuur


De competitie uitslagen, kalender, roosters etc. zijn beschikbaar nadat u bent ingelogd.
Bent u uw wachtwoord vergeten of heeft u nog geen account?
Stuur dan een e-mail aan de site beheerder.


Eerder gepubliceerde berichten: