Extra ALV

Alle leden worden uitgenodigd voor de extra ALV.

  • maandag 26 september
  • 20:00 uur
  • café de Halte in Niekerk

Het is van belang dat er een grote opkomst van leden is. Uitdrukkelijk verzoeken we jullie te komen! Als je niet aanwezig kunt zijn dan kan je een ander lid machtigen om namens jou een stem uit te brengen.

Op de agenda staan de volgende punten:

  • Wijzigingen statuten
  • Wijzigingen huishoudelijk reglement
  • Wijzigingen schietsessies en contributieverhoging

Het bestuur