Sinds de Algemene Leden Vergadering 2018 bestaat het bestuur uit:

  • Anne Lafontaine (voorzitter)
  • Henriëtte Soesbeek (penningmeester)
  • Jan Boomsma (secretaris)
  • Peter Horneman
  • Markus de Wind

De eerstvolgende bestuursvergadering vindt plaats op 9 april as. We streven naar een soepele overgang van het vorige naar het huidige bestuur.

Met vriendelijke groeten,
Jan Boomsma