Nieuwe coronamaatregelen (13-11-2021)

Er zijn opnieuw maatregelen ingegaan die verdergaande gevolgen hebben voor de Halte en voor onze vereniging.

Wat betreft de Halte: is geopend tot 20.00 uur ‘s avonds. Dus tot die tijd kan je daar wat drinken of eten. Om 20.00 moet het café leeg zijn. Voor ons als vereniging en de mogelijkheden om te schieten het volgende: we hebben te maken met toezien op QR code en we kunnen gewoon blijven schieten. Om dit goed te laten verlopen, hebben we als bestuur overleg gehad en ook met de Halte.

Op de woensdagmiddag en zaterdagmiddag zijn geen wijzigingen. De Halte ziet toe op QR code. De woensdag- en donderdagavond worden anders voorlopig: tot 20.00 kan men komen en inschrijven. Dan is er ook de mogelijkheid om de QR code te tonen, dit wordt door de Halte gedaan. Na 20.00 is het café dicht en kan je niet meer inschrijven om te schieten. De schietbanen zijn open tot 21.00 uur. Mocht je even moeten wachten om te schieten na 20.00 dan kan je wachten in het café, maar geen consumpties meer bestellen. Begeleiden van introducees en nieuwe leden kan doorgaan. Graag wel melden bij het bestuur om dit overzichtelijk en prettig te laten verlopen.

Kortgezegd: ‘s middags schieten blijft zoals het was. ‘s Avonds: inschrijven tot 20.00, daarna niet meer mogelijk, banen open tot 21.00 uur. De Halte doet de QR code check. Ook bij klachten niet naar de Halte komen.

Het bestuur


Verhoging munitie prijzen

Helaas is het onvermijdelijk om de prijzen aan te passen. We hebben onder andere te maken met het opraken van de corrosieve patronen van de AK. Het voordeel van de nieuwe munitie is dat deze niet corrosief is. 

Per 1 december worden de nieuwe prijzen ingevoerd en dan zal ook op de schietbaan de oude prijslijst worden vervangen. Tevens wordt vanaf 1 december de munitie alleen per 25 of 50 stuks verkocht.

Het bestuur


Mededelingen vanuit het bestuur

Graag vragen we jullie aandacht, in deze mail kort en duidelijk uitgelegd, over de uitwerking van de coronamaatregelen.

In ons geval zijn we een binnensportvereniging. Ons onderkomen is café de Halte. Beiden moeten om de coronapas danwel de QR vragen. Daarmee toont iemand aan dat hij of zij is gevaccineerd of getest met een negatieve uitslag.

Deze verplichting is er eenmaal en de meeste leden kennen dit al van de Halte. Wij als vereniging controleren niet nog een keer.

Iedereen die komt schieten, gaat in eerste instantie naar het café en kan zich dan inschrijven middels de presentielijst. De medewerkers van de Halte hebben dan de controle gedaan, waarna je naar de schietbanen kan.

De Halte verzoekt nadrukkelijk om bij klachten niet te komen!

Het bestuur


Inloggen op de website

Door de geautomatiseerde inlog pogingen op de website is de beveiliging uitgebreid. Aan het login- en ‘Lost Password’ venster is captcha toegevoegd. Nadat je de username en wachtwoord hebt ingetypt, moet je als extra de uitkomst van een rekensom intypen.

Mocht je de rekensom vergeten of een fout in de berekening maken dan krijgt je een melding “ERROR: Invalid login credentials“. Vul de username, wachtwoord en de uitkomst van de som dan opnieuw in.

De beheerder


 

Eerder gepubliceerde berichten: