Ivm het coronavirus zijn de banen naar verwachting voor een aantal weken gesloten. Zodra er meer nieuws is, wordt u geïnformeerd.

Het bestuur


Informatie rondom het corona

Voor een ieder die zijn verlof of akte niet of nog niet heeft verlengd doet zich de volgende situatie voor. Op landelijk niveau is besloten de persoonlijke contacten met Korpscheftaken te stoppen. Dit houdt in dat een ieder die een afspraak heeft staan per mail of brief op de hoogte wordt gesteld van deze situatie.  Zo snel mogelijk daarna of gelijktijdig krijgt men een brief met envelop waarmee die papieren die voor een verlenging vereist zijn kunnen worden opgestuurd naar Korpscheftaken. Wij raden iedereen aan dit bij ontvangst per omgaande te doen. Vervolgens wordt het administratief afgehandeld en teruggestuurd. Mocht er door wat voor omstandigheid ook een verlenging voor de vervaldatum niet tot stand zijn gekomen dan zal er van Korpscheftaken niet direct tot inname van de wapens en munitie worden overgegaan, immers deze wapens en bijbehorende munitie is bij een niet geldig verlof/akte illegaal. Dat is in niemands belang.

Ook voor wat betreft het verplichte aantal schietbeurten is er overleg met alle betrokken partijen om ook hier tot een voor ieder werkbare oplossing te komen. Mocht je later, nadat de baan weer is geopend, niet  het verplichte aantal schietbeurten gemaakt hebben, dan zal er rekening worden gehouden met de uitzonderlijke positie waarin we ons nu bevinden.

Nogmaals Korpscheftaken beseft maar al te goed in wat voor situatie we met elkaar zijn terecht geraakt en zal hiernaar optreden. 

Wat betreft een eerste verlof/akte kan een aanvraag worden gedaan. Zowel schriftelijk als per mail/brief. Tot behandeling kan pas worden overgegaan nadat aan alle vereisten is voldaan dus ook het afleggen van de e-screening. Deze is voorlopig tot 6 april gestopt. Uit vorenstaande volgt dat pas na de 6e april een vervolg aan de aanvraag kan worden gegeven.

Wij, als bestuur, verwachten jullie hiermee wat duidelijkheid te hebben gegeven hoe de overheid in deze speciale situatie met de schietsport/jacht omgaat.

Opening van de baan zal, zodra dat weer als veilig wordt beschouwd, aan jullie worden meegedeeld op de gebruikelijke manier.

Het bestuur


De competitie uitslagen, kalender, roosters etc. zijn beschikbaar nadat u bent ingelogd.
Bent u uw wachtwoord vergeten of heeft u nog geen account?
Stuur dan een e-mail aan de site beheerder.


Eerder gepubliceerde berichten: