Hierbij de opzet en regels omtrent de interne competitie.

Spelregels betreffende interne competitie SV De Kleine Wereld:

  • Het schieten van de interne competitie kan op elk moment tijdens onze reguliere openingstijden.
  • De competitie loopt tot ca. twee weken voor de eindejaarscompetitie. Deze datum zal na de zomervakantie, ruim op tijd, bekend worden gemaakt.
  • Voor verlofhouders dient minimaal 5 geregistreerde wedstrijdbeurten in één discipline te worden verschoten.
  • Om mee te dingen naar een tellende plaats in de scorelijst, dient minimaal 5 geregistreerde wedstrijdbeurten in één discipline te zijn verschoten.
  • Het tellen van de punten gebeurt door u zelf. U mag hiervoor een medeschutter of de BC vragen, indien hij hiervoor tijd heeft.
  • Op de daarvoor bestemde scorelijst vermeld u: uw naam, discipline waarin de wedstrijd is geschoten, de geschoten punten.
  • Eens per maand worden de scores verzameld en verwerkt in het reeds bekende overzicht. Deze wordt daarna rond gemaild en gepubliceerd op de website van de vereniging.
  • Als u een interne wedstrijd wilt gaan schieten, moet dit vooraf bij de BC worden aangegeven. De BC geeft dan gemarkeerde kaarten. Na controle van de BC kunt u een wedstrijd-stempel in uw schietregistratie ontvangen.

Het bestuur